ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? Sleep And Productivity

ഉറക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്   അഥവാ ആരോഗ്യത്തിനു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത  ഒന്നാണ്  വിഷയത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ആമുഖമായി  ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.   ഒന്നു രണ്ടു ആഴ്ച

Read more

Google Doodle celebrates the 400th birth anniversary of Bartolome Esteban Murillo

Google Doodle celebrates the 400th birth anniversary of Bartolome Esteban Murillo. today.   He was a Spanish Baroque painter and his exact

Read more

മലയാളം ബ്ലോഗ് ചലഞ്ചിലേക്കൊരു പോസ്റ്റ് – A Post For Malayalam Blog Challenge

മലയാളം ബ്ലോഗ് ചലഞ്ചിലേക്കൊരു പോസ്റ്റ് – A Post For Malayalam Blog Challenge ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് ശ്രീ രമേശ് അരൂർ  മലയാളം ബ്ലോഗ് ഉലകത്തിൽ ചില

Read more

AN INVITATION TO MALAYALAM BLOG CHALLENGE – മലയാളം ബ്ലോഗ് ചലഞ്ചിലേക്കൊരു ക്ഷണം.

മലയാളം ബ്ലോഗ് ചലഞ്ച് വരുന്നു, പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ!എന്ന്  ചില മിത്രങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി: അതെന്നാ സംഭവം മാഷേ എന്നായിരുന്നു. അതിനൊരു മറുപടി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റായി ഇടാം

Read more

A Comprehensive Guide For Early Career Researchers – An Adaptation From Editage

A Comprehensive Guide For Early Career Researchers The field of research requires persistence and most researchers devote many a sleepless night

Read more
%d bloggers like this: