Diwali and Environment A Serious Thought – ദീപാവലിയും പരിസ്ഥിതിയും, ഒരു ചിന്ത

ദീപാവലിയും പരിസ്ഥിതിയും ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ ഗൗരവമേറിയ ഒരു ചിന്ത (THE ENGLISH VERSION OF THIS POST’S LINK IS GIVEN AT THE BOTTOM

Read more

ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? Sleep And Productivity

ഉറക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്   അഥവാ ആരോഗ്യത്തിനു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത  ഒന്നാണ്  വിഷയത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ആമുഖമായി  ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.   ഒന്നു രണ്ടു ആഴ്ച

Read more
%d bloggers like this: