കെ.എസ്. മിനിയുടെ പുരനിറഞ്ഞ പുരുഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റ ആസ്വാദനം (A Book Review)

ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിലൂടെ മലയാള മനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരി കെ എസ്പു മിനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം പുരനിറഞ്ഞ പുരുഷൻ”എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ  പൈതൽ പി. കാഞ്ഞിരോട് എഴുതിയ ഒരു ആസ്വാദനം ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകൾ വായനക്കാർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. 
എഴുത്തുകാരിക്കും ആസ്വാദകനും ഫിലിപ്‌സ്‌കോമിൻറെ നന്ദി നമസ്‌കാരം 

 

ഈ പുരതുറന്ന് അകത്തു കടന്നാൽ കഥയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം സ്വായത്തമാക്കിയ മിനി ടീച്ചറുടെ ഓരോ കഥയും മുത്തുകളായി കാണാനാവും. 
വർത്തമാന ലോകത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഡിത്തങ്ങളും അമിതമായ മുൻ‌ധാരണകൾ വരുത്തുന്ന പിഴവുകളും നമുക്കുതന്നെ ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നത് പല കഥകളിലും ചിത്രീകരിച്ചുകാണാം. 
ജീവിതത്തിൽ നാം പഠിക്കേണ്ട ഗുണപാഠങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥകളും.
എത്ര അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും തൃപ്തിയുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന സംശയാലുവായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് പുരനിറഞ്ഞ പുരുഷൻ. 
ഓരോ കഥകളും അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുന്നതുവരെ വായനക്കാർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ രചയിതാവിന് സാദ്ധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിചാരിതമായ പരിണാമത്തിലെത്തുന്ന കഥകളിൽ നാം വിസ്മയപ്പെട്ടുപോകുന്നു.
കല്ല്യാണക്കച്ചേരിയും ഏപ്രിൽ‌ഫൂൾ ആകുന്നതും മുൻ‌ധാരണയില്ലാതെ പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും പ്രണയിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ കുസൃതികളും വായനക്കാർക്ക് രസം കൂട്ടുന്നു. ‘കവിയരങ്ങിലെ കളികൾ’ വികൃതികളായി പോകുന്ന സാഹിത്യരംഗത്തിന് ഒരു കൊട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 
സൌന്ദര്യലഹരിയിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്ന യുവാവിന്റെ പ്രയാസം നന്നായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മഹാബലി ചരിതം സറ്റയർ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മഹാബലിയുടേയും വാമനന്റെയും സങ്കടം,, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വരികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കഥ മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. 
അടിച്ചു പിരിയുന്ന കാമുകന്മാരുടെ കഥ രസകരമായി വായിക്കാം. അടുക്കള പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് പുത്തൻ വധുക്കൾക്ക് ഒരു പാഠമാണ്.
കൂടുതൽ വിശദീകരണം തുടരാതെ നിർത്തട്ടെ,, ഓരോ കഥയിലും ഓരോ ഗുണപാഠം ആലോചിച്ചാൽ കാണാനാവും. 
നർമരസമാണെങ്കിലും നാം പാലിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഈ കഥാസമാഹാരം സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ വായിച്ചാൽ ഹൃദിസ്ഥമാവും. 
കഥാകൃത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതായിരിക്കും എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല. 
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ മുത്തും മണിയും കോർത്തെടുത്ത് മാലയാക്കി കൈരളിയുടെ കണ്ഠത്തിൽ ചാർത്തിയ മിനി ടീച്ചർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
പൈതൽ പി. കാഞ്ഞിരോട്, കണ്ണൂർ 
Originally published on Ariel’s Jottings

Dear Readers, Your Attention Please!

Thank you so much for your valuable time.
I appreciate and love your feedback/comments!
 I accept feedback from my readers and often I do reciprocate.
Your feedback negative or positive, I would like to hear from you.
But there is a slight restriction/rule in this regard.
Please read our comment policy before you make a comment,
otherwise, you may miss the mark and your comments may not get approved!
So please do share your views in the comment box keeping the comment policy of Philipscom.

In short, Philipscom will not approve comments that

 1.  Are One word or one line.
2.  Are abusive, intimidating, threatening or inflammatory
3.  Make offensive generalizations
4.  Ramble without a point
5.  Use offensive or insensitive language
6.  typed all in CAPITAL Letters.
7.  typed in a language other than English
8.  Are irrelevant to the post in question
9.  Contain self-promotional materials or links
10.  Give unnecessary, advice to Philipscom
Philipscom also reserves the right to edit comments or to remove material that does not conform to our comment policy.
If time permits please do visit this post related to blogcomments.

pvariel

A Multilingual Freelance Writer, Editor, Blogger, Roundup Expert, Translator, Internet Marketer And A Social Campaigner. Manages different sites in English as well as in Malayalam. Born And Brought Up In Kerala. Now Based At Secunderabad, Telangana, India. Can Reach: philipscom55(@)Gmail [.] Com twitter: @PVAriel Skype Philva6

3 thoughts on “കെ.എസ്. മിനിയുടെ പുരനിറഞ്ഞ പുരുഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റ ആസ്വാദനം (A Book Review)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: